Muudatused ETIM International juhatuses

Volituste lõppemise valimised ETIM Internationalis tõid arenguvõimelise koosseisu

7. spetembril kogunes peaassamblee online koosolekule. Lisaks tihedale päevakorrale muudes küsimustes, valiti ka lõppenud volitustega juhatuse liikmete asemele uued liikmed. Kuuest juhatuse liikmest tuli uuesti valida 4, nende hulgas ka presidendi Jan Janse asendaja. Valituks osutusid: Simon Barkes (President), Albert Dunnink, Thorsten Ludewig ja Magnus Siren (taasvaliti).

Simon Barkes uus ETIM Internationali President  

Simon Barkes on üks kolmest täiesti uuest juhatuse liikmest ja valiti ühehäälselt Jan Janse (kes oli oma pensionile minekust juba varem teada andnud) asemel presidendiks. Simon Barkes on Suurbritannia Elektrikaupade hulgimüüjate Liidu kauaaegne juhatuse liige ja omab väga laia suhtlusvõrgustikku tänu pikaajalisele kogemusele sektoris. Koos Margaret Fitzsimonsiga on ta tutvustanud UK-s ETIMit ja on hiljuti loodud ETIM UK president (nüüd ühendavad ka HVAC ja Plumbing ning ehitusmaterjalide sektoreid). Ta jätkab tööd UK liidus nn vanema nõuandja rollis nooremale põlvkonnale. Ametlik rollide üleandmine Jan Janselt Simon Barkesile toimus 16. novembril 2020.

Uued lisandujad: Albert Dunnink and Thorsten Ludewig

Uued juhatuse liikmed on Albert Dunnink jaThorsten Ludewig. õlemad on küll uued juhatuses, kuid meile juba tuttavad ETIMis. Albert Dunnink (ETIM Holland) on hea kontaktvõrgustikuga nii tooteinfosüsteemide, andmebaaside kui ka hulgimüüjate hulgas. Ta on juhatuse liige Hollandi standardiorganisatsioonis Ketenstandaard, mis esindab hollandis ka ETIMit. Thorsten Ludewig (ETIM Sakasamaa juhatuse liige) on see, kes oma 20 aastase ETIM kogemusega omab suurt kogemust ja teadmisi ETIMi mudeli tugevuste ja väljakutsete osas selle kasutamisel erinevates rakendustes ja tehnilistes keskkondades, eriti PIM rakendusprojektides.

Peaassamblee on väga tänulik lahkuvate liikmete Jan Janse, Hans Henningi ja Margaret Fitzsimonsile nende aastatepikkuse panuse ja pühendumuse eest. Jan Janse: “Hinnates uute juhatuse liikmete teadmisi ja kogemusi, muljetavaldavat tausta ning väga laialdast suhtevrgustikku ei ole kahtlust nende hakkamasaamise ning ETIMi arendamise osas.”

Alates 16. nvembrist on ETIM juhatuses järgmised liikmed:

Simon Barkes, President (ETIM UK)

Mary Shaw, Asepresident (ETIM Põhja-Ameerika)

Frank Jaegtnes, audiitor (ETIM Norra)

Magnus Siren, (ETIM Soome)

Albert Dunnink (ETIM Holland)

Thorsten Ludewig (ETIM Saksamaa)

Juhatust toetab ETIM International tehniline direktor Marc Habets

Juhatuse liikmed valiti peaassamblee 22 esindaja poolt kolmeks aastaks ning neid saab esitada ka uuesti valimiseks peale seda perioodi.