ETIM Liikmed

ETIM International loodi, et ühendada ETIM rahvuslikke liikmesorganisatsioone maailmas. Liikmete ootus on kombineerida rahvuslike sektorite ja osalejate huvid ühise esinduse kujul. Liikmed vastutavad korrektsemudeli tõlke eest, ETIMi reklaamimise eest, muutustaotluste ettevalmistuse eest ning muude ETIM statuudis ja juhendites näidatud tegevuste eest. ETIM International pakub nelja tüüpi liikmelisust:

Liikmelisuse vormid:

Täisliige

Täisliikmed on vastavalt statuudile heakskiidetud rahvuslikud ETIM organisatsioonid. Eraldi ettevõtjad, nagu tootjad, edasimüüjad, paigaldusfirmad jne. on odatud liituma kaudselt läbi liikmelisuse ühes või mitmes ETIM liikmesorganisatsioonis. Liikmemaks koosneb baastasus ja sektori tasust, millega on liitutud.

Piirkondlik liikmelisus

Piirkondlik liikmelisus on organisatsioonidele, mis katavad rohkem kui üht riiki. Heaks näiteks on Põhja-Ameerika, kus on esindatud nii Ameerika kui Kanada. Kehtivad järgmised tingimused:

  • ETIM esindus tagab kohaliku toe kogu piirkonnas (näiteks tõlked, tugi, koolitused, suhtlus, reklaam jms).
  • Sõltumata piirkonna liikmete arvust, loetakse piirkondlikku liiget nagu üht liiget: üks hääl, üks esindaja, üks arve.

Jagatud liikmelisus

ETIM Internationali liikmed on rahvuslikud ETIM organisatsioonid, mis esindavad kõiki sektoreid. On juhuseid, kus see lihtsalt pole võimalik. Sellisteks juhtumiteks saame pakkuda jagatud liikmelisuse lahendust mitmele kohalikule ETIM organisatsioonile, kes esindavad erinevaid sektoreid (elektri, kütte-vee, ehituse jne) ühes riigis järgnevatel tingimustel:

  • Sama riigi esindajad omavad kombineeritud (eri funktsioonides eri organisatsioonide esindajad) häält ja esindajat ETIM Internationalis (üks riik,üks hääl).
  • Spetsiaalne tasu jagamine kohalike organisatsioonide vahel

 

Ülemaailmne tööstuse liikmelisus

Ülemaailmse tööstuse liikmelisus on lahendus tootjatele, hulgimüüjatele, kombineeritd hngete ühistutele ja töövõtjatele, kes on juba vähemalt 5 eri riigi ETIM täisliikme organisatsiooni liikmed. Tööstuse esindajad saavad ligi ja osaleda Standardikomitees ja ekspertgruppides – koos rahvuslike ETIM organisatsioonidega. See tagab piisava ja efektiivse korporatsioonide juurdepääsu ja nende tehnilise teabe ning kompetentsi, et kiiremalt ja efektiivsemalt arendada ja koordineerida klassifikatsiooni mudelit.

ETIM Map Placeholder
ETIM Map