eCl@ss

eCl@ss-i arendasid välja saksamaa ettevõtted ja seda iseloomustab 4-tasemeline klassifikatsioonikood. Nii, nagu ka ETIMi loomisel oli ka eCl@ss-i loomise põhjuseks vajadus standardiseeritud tooteinfo järele selleks, et süstematiseerida osapoolte vahelist suhtlust. Lähtudes ühisest eesmärgist, alustasid eCl@ss ja ETIM 2001 aastal omavahliste lahenduste ühtlustamist. Üheks teekonnapunktiks sellel arengul on kogu ETIM elektrotehnilise info sidumine eCl@ss-iga.

Aprillis 2019 laiendasid eCl@ss ja ETIM oma koostööd Saksamaalt rahvusvaheliseks. Ühise uurimise ning edasise energia suunasid nad lahendustesse, mis lihtsustavad mõlema standardi kasutajate elu ning väldivad kahekordse andmetöötluse vajadust. Olemasolevaid seoseid arendatakse ja laiendatakse kõikjal, kus see on võimalik ja nii moodustub efektiivne alus meie sektorite digitaliseerimiseks.

buildingSMART

buildingSMART International (bSI) on standardikeskkond, mille eesmärk on muuta ehituse varade majandus läbi loomise ja adapteerumise rahvusvaheliseks ehitusobjektide ja tööde standardiks. ETIM international ja buildingSMART International on kokku leppinud kriitiliselt kasulikes omadustes ning toetavad suuremat  koostööd, et tugevdada avatud standardil põhinevat ühist toimimist läbi hoonete ja infratsruktuuri elukaare ja väärtusahela.

Mõlema osapoole eesmärk ja pühendumus on ühise projektina viia ETIMi tootestandard buildingSMART andmete süsteemi (Data Dictionary – bSDD), arvestades protsesse ja lahenduste katvust ning mõlema standardisüsteemi nõudeid. Mõlemad pooled on võrdselt huvitatud oma standardite tulevikukindlusest. See tähendab kõikide püraeguste ja tulevaste ETIM versioonide (näiteks ETIM 8) kohaldamist BuildingSMART protsessidega, et tagada pikaajaline ühilduvus kogu ETIMil põhinevale tooteinfole ka lõputult laienevas ehitussektori digitaliseerimisprotsessis.

Me ei suuda katta kõiki tehnilisi tooteid 100% oma ükskõik kui hea mudeliga. See on põhjuseks, miks me ühtlustame ja teeme koostööd kõigi heakskiidetud standardisüsteemidega.