ETIM kasutajad

Kas olete tootja, hulgimüüja, paigaldusfirma, edasimüüja, projekteerija või mõnes muus rollis? Alustage ETIMi kasutamist nüüd, nii nagu paljud ettevõtted ETIM kommuunis. Saades aru ETIM väärtusest on ettevõtted erinevates sektorites ja maades rakendanud ETIM klassifikatsiooni mudelit läbi aastate. Kuna tootjad edastavad toodete andmed ETIM mudelile tuginedes, annab see võimaluse leida vajalikud tehnilised tooted lihtsalt. Lisaks sellele on meie kommuuun arenenud meie endi kasutajatest, kes aitavad optimeerida mudelit ja rakendavad seda igapäevaselt. Kui olete huvitatud, kuidas ETIM saaks toetada etid ja teie äri?

Are you a manufacturer, wholesaler, contractor, retailer, architect or specifier? Start using ETIM now, like so many other professionals in the ETIM user community. Acknowledging the added value of ETIM, companies in a variety of sectors and countries have implemented the ETIM classification model over the years. As manufacturers provide the product data based on the ETIM model, they allow others to find the technical products they need. What’s more, a strong and active international community has risen from our users, contributing to the further optimization and reach of ETIM and its application every day. Interested in what ETIM can do for you and your business?

Lõpeta otsimine, hakka leidma! Kasuta ETIMit!