Meie missioon

Meie eesmärgiks on strukturiseerida andmevoog B2B sektori väärtusahelas nii, et oleks võimalik leida õigeid tootelahendusi igal ajahetkel ja lülis.

Meie visioon

ETIM International loodi selleks, et ühendada riikide ETIM organisatsioonid maailmas. ETIM internationali eesmärk on jätkusuutlikult laiendada hallatavat ala ja piirkonda selleks keskselt mudeli arendust koordineerides, hooldades, avaldades ning reklaamides ETIM klassifikatsiooni mudelit. Meie pikaajaliseks eesmärgiks on teha ETIMist maailma peamine klassifikatsiooni standard ärisektorile paigalduse ja ehituse valdkondades. ETIMi edasiarendus ning liikmete ühine sisend on pidev protsess. Meie rolliks on hoida ETIM mudel lihtne, terviklik, usaldusväärne, sõltumatu (üksikutest osapooletest), ühemõtteline ning avatud kõikidele.

Lihtsustamaks väärtusahelate kokkupuutepunkte, on meie tugevaks fookuseks digitaliseerimine ja standardiseeritud ühilduvus. See tähendab näiteks baseerumist terviklikul ja ühel allikal põhineval “tõese info” baasil, mille abil tootjad avaldavad asjakohast tooteinfot. Samuti nõuab see ETIM mudeli optimeerimist sobivaks BIM mudeliga.

Peaassamblee ja tegevjuhtkond

ETIM International on mittetulundusorganisatsioon, mis ühendab ETIM kohalikke esindajaid. Organisatsioonil on järgmised ametlikud  juhtimiselemendid: Peaassamblee, tegevijuhtkond ja stndardiseerimiskomitee. Brüsselis asub keskkontor. Peaassamblee (PA) on kõige tähtsam otsustamisorgan, kellel on voli määrata eesmärgid ning kinnitada ETIM Internationali visioon ja strateegia. Iga ETIMis osalev riik omab PA-s ühte häält ning peamised otsused tehase enamushääletusega. Lisaks juhtkonna valimisele on PA pädevuses valida spetsiifilisi töögruppe erinevate eemärkide täitmiseks.

Standardiseerimiskomitee

Standardiseerimiskomitee (SK) on keskne organ ETIMi standardiseerimisprotsessis, kes vaatab kõiki ETIM mudeli tehnilisi erisusi tervikuna. SK vaatab üle kõik tehtud mudeli paranduste ettepanekud (kinnitada, muuta, tagasi lükata) lähtudes klassifitseerimise mudeli tööriistast. Iga riigi esindaja ja iga tööstuse esindaja lähetab ühe oma eksperdi SK liikmeks. SK korraldab kogu tehnilise koordineerimise ja koostöö teiste klassifitseerimiste algatustega sõltuvalt asjaoludest ja käsitletavast teemast lähtudes juhtorganites kokku lepitud parameetritest. Iga lisanduva sektori kohta määratakse vastav SK, kes arutab sektoripõhiseid teemasid ja muutuste ettepanekuid.

Tootjate, hulgimüüjate ja tööde teostajate spetsialistid juhivad mudeli kujunemist tehes sellest valdkonna tõelise standardi.

Juhtkond

Tegevjuhtkond koosneb kuuest liikmest… The Executive Board comprises of six members including the President and the Vice- President (“Executive Board members”). Board members are elected by the General Assembly for a term of three years and are re-electable for a new term.

Simon Barkes (ETIM UK)

Simon Barkes (ETIM UK)

President

Mary Shaw (ETIM Põhja Ameerika)

Ase-President

Frank Jaegtnes (ETIM Norra)

Laekur

Thorsten Ludewig (ETIM Germany)

Thorsten Ludewig (ETIM Germany)

Juhatuse liige

Albert Dunnink (ETIM Netherlands)

Albert Dunnink (ETIM Netherlands)

Juhatuse liige

Magnus Siren (ETIM Soome)

Juhatuse liige