Mis on ETIM?

ETIM on formaat, mille abil saab liigituse alusel edastada tooteandmeid. See laialt kasutatud klassifikatsioonistandard tehnilistele toodetele arendati süsteemseks info vahetuseks B2B sektori osapoolte vahel.

Miks ETIM?

ETIMi klassifikatsioonimudel arendati selleks, et rahuldada sektori kasvavat vajadust selge, süsematiseeritud struktuuriga formaaadi järgi tehnilistele toodetele:
ETIM võimaldab tehnilisi tooteid klassifitseerida ja kirjeldada tootegruppide, klasside, sünonüümide, omaduste, parameetrite ja ühikute abil.

Tänu ETIMile muutus ühetaline andmevahetus reaalseks.

Suurus ja maht

Esialgu arendati ETIM Hollandi elektrivaldkonna jaoks, kuid lahendus arenes järjest laiemaks nii valdkondade kui geograafia mõttes olles tänaseks ülemaailmse levikuga. Ka tänaseks on edasi laienev ETIM klassifikatsiooni mudel kättesaadav 19 keeles ja toetatud liikmete poolt 21 riigis.

Lisaks elektrivaldkonna toodetele on süsteemis kütte, ventilatsiooni ja sanitaartehnika tooted, ehitusmaterjalid, laevaehitusega seotud materjalid ja nende kõigiga seotud tööriistad. Oleme kindlad, et lähitulevikus laieneb valik järgmiste valdkondade toodetele.

Ühendades jõud

Viimasel kümnendil on ETIM olnud eelistatuim klassifitserimise standard. Selleks, et jätkuvalt hoida end sobivaima lahendusena tootjate ja hulgimüüjate jaoks ja sobivust toodetega tuleb standardit pidevalt ja süsteemselt täiendada arvestades huvisid kõikjal maailmas.

Seetõttu on ühendanud oma teadmised ja jõu 21 riigi esindajad ja moodustanud ETIM internationali. Selle mittetulundusühingu peakontor asub Brüsselis ja koordineerib ETIM klassifikatsiooni mudeli arendust, tehnilist tuge, reklaami ja avaldamist – kõike seda eesmärgiga muutuda peamiseks klassifikatsiooni standardks tehnilistele todetele kogu maailmas.

ETIMiga on tehniliste toodete detailne andmevahetus reaalsus