ETIM väljalasked

Praegu kasutusel olev ETIM versioon on ETIM 8.0, mis avaldati detsembris 2020. See rahvusvaheline avatud standard on tasuta kättesaadav kõikidelele ning sisaldab kodeerimise struktuuri ja süsteemi põhikeelt (ETIM English), kuid ei sisalda kõiki kohalikke keeleversioone. Täna on avatud/tasuta teised keeleversioonid: Belgia-flaami, Belgia-prantsuse, hollandi, saksa, itaalia, soome, eesti ja norra. Leiate enamuse meie (tasuta) väljalasetest meie allalaadimise osas (ingliskeelne lehekülg). Soovite rohkem teada keeleversioonidest? Võtke palun ühendust vastava kohaliku ETIM organisatsiooniga otse.

Väljalaske formaat

ETIM IXF on rahvusvaheline ETIM väljalaske formaat, mis baseerub XML-il. ETIMi mudeli sisu on sama kõikides liikmesriikides: iga ETIM klass sisaldab täpselt samu omadusi ning nendele vastavalt samu identiteedikoode – kõikides riikides. Olles mitmekeelne, Saab ETIM IXF sisaldada eri keeleversioone ETIM mudelist ühes failis. Täielik ja detailn einfo ETIM IXF i kohta on saadaval allalaadimiste  alamlehel.

Juhime tähelepanu sellele, et lisaks saadaval riigipõhised väljalasked ja ETIM CMT põhiandmebaas toetab mitmeid ekspordiformaate nagu näiteks  ASCII (TXT), CSV, ACCESS ja EXCEL. Palun võtke ühendust kohaliku ETIM organisatsiooniga lisainfo saamiseks kohalike versioonide ekspordiformaatide kohta.

ETIM dünaamilised väljalasked

Hetkel toimiva traditsiooni kohaselt avaldatakse ETIM uusi versioone (hetkel  versioon 8.0) kord kolme aasta jooksul. Kohandudes turu vajadustega palju paindlikuma standardi järele, pakume nn dünaamilisi väljalaskeid.

Dünaamiline ETIMi vaheversioon sisaldab kõiki juba avaldatud klasse ning klasse, mis on valmis avaldamiseks väljalaske hetkel, olles nii uued kui ka olemasolevaid klasse asendavad. Nende eristamiseks ETIM põhiversioonist kasutatakse nende markeerimiseks muudatute koode.

Dünaamiline väljalase sisaldab ka täielikku ametlikku versiooni koos selle klasside, omaduste ja väärtustega ning ka nende osadega, millede juures on märkus “kustutatakse järgmises versioonis”

Dünaamilised väljalasked pakuvad suuri eeliseid, kui tekitavad ka uusi väljakutseid. See sõltub kohalikest ETIM organisatsioonidest, kas neid kasutatakse või mitte. Täpsema ja detailsema info jaoks vaadake palun meie  Dünaamilise versioonide juhnedmaterjale (inglise keeles).

ETIMi dünaamiline täiendamine võimaldab olla turu muutuste jaoks pidevalt ajakohane.