Tooteinfo andmevahetuse formaat

ETIMi andmemudel on tervenisti ühetaoline ning ainsaks erinevuseks on kasutatav keel. Toodete andmete edastamise formaat (palume mitte segi ajada andmete klassifikatsiooni versiooniga) on seatud ja defineeritud iga kohaliku ETIM esinduse poolt eraldi. ETIM International soovitab kasutada BMEcat® standardit, mis on enimlevinumaks formaadiks eri ETIMi riikides.

BMEcat® standard põhineb XML (Extensible Markup Language) interneti formaadil, mis on universaalne platvorm ja tootjast sõlumatu andmevahetusformaat. Tänu laialdasele kasutusele ei vaja see individuaalselt lahendust eri kasutajatele ja klientidele, kes kasutavad erinevaid andmevahetuskeskkondi. Lisaks sellele BMEcat® standard on üks enimsoovitatud formaate tänapäeva e-ärides.

Tagamaks rahvusvahelist ühetaolist lähenemist ning arvestades riigispetsiifilisi regulatsioone, väljastab ETIM International oma BMEcat®  lahenduse uuendusi kohe peale vastava vajaduse tekkimist. Hetkel kasutatav versioon on BMEcat® 4.0.

Samas juhime tähelepanu sellele, et mõnedes riikides on kohalikud rahvuslikud formaadid sealse valdkonna standardiks ning seda koos või ilma BMEcat® formadita. Enama info saamiseks riigi ETIM reeglistiku kohta võtke palun ühendust kohaliku ETIM esindusega.

ETIM andmete mudel on täielikult ühetaoline ning ainsaks erisuseks on riigis kasutatav keel.