Loogilise ja üheselt mõistetava struktuuri eelised

Toodete klassifitseerimine (kasutatakse ka taksonoomia) on loogiline ja selge meetod toodete strukturiseerimiseks tooteklassidesse (kategooriatesse). ETIMis pakume sellist struktuuri, et võimaldada efektiivset ja üheselt mõistetavat (rahvusvahelist) tehniliste toodete andmevahetust osapoolte vahel. ETIM mudel võimaldab täpset ja ühetaolist peamiste tehniliste omaduste loetelu erinevatel toodete klassidel. Koos erinevate sünonüümide kasutamise võimalusega on ETIM abil eriti lihtne leida vajalik toode!

Juhime tähelepanu, et ETIM klassifikatsiooni mudel ei ole valmis lahendus ja asi iseeneses. See lihtsalt pakub vajaliku struktuuri standardiseeritud andmevahetuseks turu osapoolte vahel. Samas loob just see süsteem aluse laialdasele lahenduste valikule – alates toodete andmebaasidest kuni tooteinfo haldamise lahenduste tarkvaradeni.

ETIMil põhineva klassifikatsiooni eelised

Arusaam toodete klassifikatsiooni vajaduse kohta kasvab pidevalt. Tänased võimalused võrrelda onlines tooteid peegeldavad ülemaailmset vajadust läbipaistvuse järele. Kvaliteedi, tarne usaldusväärsuse, logistilise võimekuse, hinnastamise ja pakkuja kogemuse andmed on võrdselt olulised toodete andmetega.

Pakkudes digitaalsel kujul ja objektiivselt selliseid tooteandmeid hoimae kokku kõikide seotud osapoolte väärtuslikku aega ja sellest tulenevalt ka raha. Lisaks sellele on palju lisapõhjuseid, et eelistada just ETIM-põhist tooteklassifikatsiooni:

Suurendage andmevahetuse efektiivsust oma partneritega

ETIM põhine andmevahetuse süsteem tagab standardiseeritud, automaatse, otseste seostega andmevahetust ja/või rahvusvahelist infovahetust. Vähem käsitsi tehtavaid tegevusi vähendab andmete edastamise ajamahukust ja tagab win-win lahenduse.

Parandage oma klientide informatsiooni taset

Ajakohane, terviklik ja korrektne tooteinfo läbi tarneahela tagab parema teenuse kvaliteedi, klienditeeninduse, väiksema vigade hulga ja rahulolevamad kliendid!

Parandage oma tarnekvaliteeti

ETIM põhine toteklassifikatsioon annab võimalused ladude juhtimist ja hankeprotsessi süsteeme arendada efektiivsemaks ning läbi selle vähendada ka kulusid.

Kindlustage ühetaoline ja kvaliteetne infoliikumise kanal

ETIMil baseeruv klassifikatsioon kombineerib ühetaolise andmete struktuuri ja andmevahetuse formaadi väga erikülgse tooteinfoga – just nii, nagu tootjad tooteid kirjeldavad. See võimaldab ajakohast, korrektset ja terviklikku andmevahetust teie ja ülejäänud tarneahela osapoolte vahel (igasuunaliselt).

Uuesti kasutatav informatsioon

ETIMil baseeruv klassifikatsioon garanteerib parima lähetkoha efektiivseks andmebaasi halduseks: peale andmete sisestamist lähtestruktuuri on need saadaval igaks võimalikuks kasutusviisiks

Optimeerige oma online ja offline tooteandmete avaldamist

Kuna ETIMil põhinev tooteinfo on rakendustest sõltumatu, saab seda kasutada ja importida erinevatesse keskkondadesse (ja rakendustesse): hoiades kokku aega, nõudes vähem vigadeparandusi ja kohendamisi ning soodsamalt!

Tulevikukindel: murevaba standardiseeritud keskkond

Andmevahetuskeskkonda arendatakse pidevalt. Tänu ETIMil baseeruvale andmebaasile on teil vaja väheseid andmevahetuskeskkondi ning pääsete lõputust süsteemide uuendusvajadusest iga andmemuutuse korral!

Arendage oma turundust

ETIMil põhinev klassifikatsioon tagab asendamatu andmeallika erinevatele töövahenditele, mis lisavad turundatavat väärtust teie teenusele. Selleks saab süstematiseerida infot vastavalt sihtgrupile ka väiksemate marketingitegevuste jaoks, tuua välja toodete omadusi koos  täiendavate ja spetsiifliste turundusel oluliste erisustega.

Suurendage oma aruandluse efektiivsust

Statistilise analüüsi jaoks on ETIMil baseeruv klassifikatsioon ideaalne. Soovite käibeandmeid või strateegilist sisendit klassi põhiselt? See on olemas!

Vähendage vigade kulusid

Tänu klassifikatsioonil baseeruvale ETIM mudelile saab vähendada valde tellimuste ja nende käsitlemise kulusid miinimumile.

Save time and money, use ETIM

Kas otsite efektiivset, rahvusvaheliselt tunnustatud stadardit oma tooteandmebaasi koostamiseks ja avaldamiseks? Soovite võimalust leida just õige tehniline toode kus iganes ja millal iganes?

Sõltumata sellest, kas olete tootja, hulgimüüja või lõppkasutaja – ETIM on tehniliste toodete jaoks teile sobiv standard. See võimaldab kiiret, täpset toodete leidmist ja andmevahetust rahvusvaheliste osapoolte vahel sõltumata kasutatavast keelest. Lisaks sellele aitab see teil :

 • vältida mitmekordset tööd
 • suhelda ühetaoliselt partneritega
 • vähendada eksimuste kulusid

Ärge enam oodake, võtke ühendust kohaliku ETIM organisatsiooniga lisainfo saamiseks kohe!

The value of ETIM

Efektiivsus:

 • Üks formaat andmete avaldamiseks ja vahetuseks
 • Vähene struktuuri hierarhia

Tööstuslik standard:

 • Esindab parimaid teadmisi
 • Toetatud ja hallatud tööstuste poolt
 • Ühest tootjast sõltumatu
 • Avatud standard

Kvaliteet:

 • Kontrollitud loomisel
 • Eeldefineeritud omadused ja nende väärtused
 • Tõestatud usaldusväärsus

Sisuliselt rahvusvaheline:

 • Üks mudel, 21 keelt
 • Lai katvus … mis kasvab pidevalt

“ETIM on kogu tarneahela digitaliseerimise võtmeelemendiks.”

Margaret Fitzsimons, Suurbritannia Elektrimaterjalide Hulgimüüjate Liidu (SEHL) tegevjuht